Regler för bokning

Sporthallen går normalt att boka mellan kl.16-22 på vardagar, och mellan kl.08-22 på helger. Om bokningen löper över flera dygn på veckoslut eller skollovsveckor får man utnyttja lokalerna till övernattning.

Vid varje bokning tecknas en hyresbekräftelse/avtal, som reglerar ansvarsfördelningen mellan hyresvärden (NIF) och hyresgästen. En ansvarig ledare som är över 18 år ska vara utsedd och fysiskt närvarande vid varje aktivitet.

Alla hyresgäster får en faktura för hyran. Kontantbetalning accepteras inte. Den som inte lämnar tillbaka nyckeln får betala en avgift på 300 kronor. En ekonomisk kontroll av hyresgästen görs innan godkännande av bokning. När betalningsförmågans bedöms som osäker kan NIF kräva förskottsbetalning. Vid vissa arrangemang krävs att arrangören betalar in en pant som säkerhet för eventuella tillkommande kostnader. Kostnader för skador på anläggningen, som inte kan härledas till normal användning, betalas av hyresgästen. Hyresgästen kan få reducerad hyra om lokalen inte har kunnat användas till den verksamhet som den hyrts ut till. Inga övriga ersättningar betalas ut.

Boka här!