Om Näshulta Intresseförening

Näshulta Intresseförening är en medlemsorganisation som startade hösten 2017 för att skapa möjligheter för att ta över driften av Näshultagården, men också för att fortsätta driva utvecklingsfrågor i bygden. Frågor som det f.d. Föreningsrådet och Näshulta Framtid drivit tidigare. NIF består av nästan samtliga bygdens föreningar och stöttar dessa och samordnar aktiviteter föreningar emellan.

Initiativ som drivs av NIF är t.ex. sommarläger för barn, uthyrning av konferensrummen, fortsatta driften av Bygdebladet, Näshulta Hall of Fame, Näshulta Vision/Affärsplan Näshulta mm.

NIF´s styrelse består av Grim Östlund, Anders Nordin, Anders Lundkvist, Göran Pettersson, Hans-Christian Andersson, Annika Bergdahl, Erik Hammarström, Jan Kruhsberg, Beatrice Öhrling.

Medlemmar i Näshulta Intresseförening:
Näshulta GoIF
Näshulta scoutkår
Näshulta jaktklubb
Näshulta Kulturförening
Näshulta Hembygdsförening
Österby Camping

Möjlighet finns att som privatperson gå med som sponsormedlem. Mer information om detta kommer inom kort.