Affärsplan Näshulta

Näshulta Vision är ett pilotprojekt sprunget ur Affärsplan Eskilstuna. Vi vill visa att landsbygden är en tillgång och om vi skapar 65 nya jobb och 65 elever till Näshulta Friskola till 2030 så har vi bidragit till Affärsplan Eskilstunas mål att sänka arbetslösheten i kommunen. Förhoppningen är att fler landsbygder inspireras och fortsätter sin utveckling – kanske med hjälp av Näshultamodellen?

Tack vare bidrag från Leader Sörmland har Näshulta Intresseförening nu den unika möjligheten att anställa tre projektledare som kommer att dela på en heltidstjänst under två år. Projektledarnas roll kommer vara att, tillsammans med frivilliga eldsjälar, skapa initiativ till att nå målen som vi i Näshulta klubbade igenom på ByStämman i november 2018.

Nu behöver vi din hjälp att dra mot målen till 2030!

Brinner du för Näshulta och landsbygden?
Är du ung, gammal eller mittemellan?
Är du privatperson, föreningsaktiv eller företagare?

Tanken är att skapa olika initiativ som i slutändan hjälper till att nå målen. Det kan t.ex vara att vi handlar Näshulta-producerat, skapar en grupp som arbetar för att få hit fler turister eller skapar nya träffpunkter för oss som bor här. Vi kommer också vilja ha med ungdomarna i arbetet; vilket Näshulta vill ungdomarna ha?

Det finns en enorm kraft bland invånarna i Näshulta och en stark tradition att ta saken i egna händer. Listan är lång på positiva initiativ som tagits här genom åren – Näshultagården och friskolan är två lysande exempel.

Vi söker nu dig som är intresserad av att utveckla vårt vackra Näshulta ytterligare. Om du vill vara en del av vår fortsatta utveckling är du välkommen att söka medlemskap i vår Facebook-grupp ”Näshulta Vision”. Där kommer information om projektet att postas löpande.

Har du inte FB så kan du kontakta någon av oss projektledare:

Åse Haukebö Roos: ase@näshulta.se, 070-510 45 43
Kristina Larsson: kristina@näshulta.se, 070-279 57 44
Elin Ericsson: elin@näshulta.se, 070-311 90 60

Nu kör vi, tillsammans!